Η Ένωση ζητά από τον  Δήμαρχο  Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας να  προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα διασφαλίσουν τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας,  την ίση μεταχείριση  μεταξύ των συμμετεχόντων και θα εξαλείψουν τα όποια φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού σε σχέση με το διαγωνισμό με τίτλο:  «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ».

Η επιστολή βρίσκεται εδώ