Η διακήρυξη  του  διαγωνισμού  για  την ενεργειακή αναβάθμιση του  δημοτικού κολυμβητηρίου  Αμαρουσίου περιλαμβάνει επιπλέον όρους που  μειώνουν τον ανταγωνισμό. Η Ένωση με επιστολή της ζητά την απαλοιφή τους.