Την ακύρωση του διαγωνισμού  με προσκλήσεις  για την εκπόνηση έργων ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας και τη  διεξαγωγή του  με ανοικτή διαδικασία ζητά η Ένωση από το Δήμαρχο Καρύστου