Η Ένωση ζητά την ακύρωση   δύο διαγωνισμών της   ΑΔΜΗΕ ΑΕ  που προκηρύχθηκαν ως προμήθειες και πρόκειται να λάβουν χώρα την 22 Ιουνίου και 6 Ιουλίου 2015 για την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στον Υ/Σ Οινοφύτων και για την υλοποίηση οικοδομικών εργασιών στο κτίριο ελέγχου του Περιφερειακού Τομέα Δυτικής Ελλάδος της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς στην Τ/Δ Φισκάρδου Κεφαλονιάς.