Την έκπληξη και την απογοήτευσή της εκφράζει με επιστολή της η ΠΕΔΜΕΔΕ για τον αποκλεισμό των εκπροσώπων των Εργοληπτικών Οργανώσεων, από την Ομάδα Εργασίας για την υποβολή προτάσεων ρύθμισης θεμάτων σύναψης συμβάσεων εκτέλεσης Δημοσίων Έργων του Ν. 4412/2016, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να αγνοούνται οι εκπρόσωποι του Κατασκευαστικού Κλάδου του πλέον παραγωγικού τομέα και να ανατίθεται ένα τόσο σοβαρό ζήτημα για το μέλλον του κλάδου σε υπηρεσιακούς παράγοντες και άτομα εκτός αγοράς.