Μέλη της Ένωσης Εργολήπτες Δημοσίων Έργων αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω της ταυτόχρονης κατοχής εκ μέρους τους και του Πτυχίου Εργολήπτη Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων – ΕΔΔΕ
 
Η Διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΕΔΕ