απέστειλε η Ένωση προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα, τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη και στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σταύρο Καλογιάννη