απεύθυνε η ΠΕΔΜΕΔΕ προς τον Δήμαρχο Νέστου κ. Σάββα Μιχαηλίδη, τον Δήμαρχο Ιωαννίνων κ. Φίλιππα Φίλιο και τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑ Κιλκίς προτείνοντας οι εξειδικευμένες κατηγορίες να μην απαιτούνται απο την Διακήρυξη, αλλά να υποχρεώνεται ο Ανάδοχος σε υποχρεωτική υπεργολαβία με τον κάτοχο του συγκεκριμένου Πτυχίου