Το Τμήμα Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών  Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών εξέδωσε ενημερωτικό  έγγραφο για τη διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την Κυριακή 01.10.2023 και ώρα 18:00 έως την Δευτέρα 02.10.2023 και ώρα 18:00