Ενημερώνουμε τα μέλη μας για τον  κάτωθι διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ.

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ, ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» – ΤΑΙΠΕΔ (hradf.com)

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24/01/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.