Προκηρύχθηκε διαγωνισμός από τον ΟΛΠ ΑΕ για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο “Κιβωτοειδής αγωγός ομβρίων στον προβλήτα διαχείρισης αυτοκινήτων Γ2 στο Κερατσίνι”. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργοληπτικές  επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ που ανήκουν στην  3η  τάξη για έργα κατηγορίας  υδραυλικών. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 20.08.2018 και ώρα 16.00

Τα τεύχη δημοπράτησης βρίσκονται εδώ