Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη δημοσίευση διαγωνισμού για το έργο: Αντιμετώπιση Υποσκαφών και Αποκατάσταση Ανωδομής στο Κρηπίδωμα της Νηοδόχου του Πλοηγικού Σταθμού, στον ακόλουθο σύνδεσμο της ιστοσελίδας του ΟΛΠ:

https://www.olp.gr/el/diagonismoi-se-ekseliksi/itemlist/category/194-ergon