Ο ΟΛΠ ενημερώνει τα μέλη της Ένωσης για τον διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Κατασκευή προσθηκών σε συλλεκτήρες ομβρίων σε τμήμα των εγκαταστάσεων του ΟΛΠ στο Κερατσίνι».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ