Στον κάτωθι σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε για τον  Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ»

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ» – ΤΑΙΠΕΔ (hradf.com)

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/12/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.