Παραθέτουμε την περίληψη της διακήρυξης για τον διαγωνισμό για  την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:

  • «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΛΑΥΡΙΟΥ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΣΠΑΤΩΝ», εδώ