Την Τρίτη 16 Μαρτίου Αντιπροσωπεία της FIEC με επικεφαλής τον Πρόεδρο Dr. Thomas Bauer και τους Αντιπροέδρους Lubomir Katchamakov, José-Michaël Chenu και Philip Crampton συναντήθηκαν πρόσφατα με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κα Lilyana Pavlova.

Η ΕΤΕπ γίνεται «κλιματική Τράπεζα» και σχεδιάζει τα επόμενα χρόνια να κατευθύνει περισσότερο από το 50% του δανεισμού της σε τομείς προτεραιότητας που σχετίζονται με επενδύσεις στο κλίμα και την περιβαλλοντική αειφορία.

Η FIEC και η ΕΤΕπ συνεργάζονται ήδη στην πλατφόρμα της ΕΕ για την ταξινόμηση για βιώσιμες επενδύσεις.

Όσον αφορά στους κύριους τομείς παρέμβασης της ΕΤΕπ που ενδιαφέρουν τον Κατασκευαστικό κλάδο, αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα πεδία κατά τη διάρκεια της παρουσίασης :

  • Μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές αλλά και στις τεχνικές παραγωγής
  • Ψηφιοποίηση της Κατασκευαστικής διαδικασίας
  • Καινοτομία και κυκλική οικονομία.

Η FIEC και η ΕΤΕπ συμφώνησαν να οργανώνουν σε τακτική βάση τέτοιες ενημερωτικές συναντήσεις.