απαντά στο κοινό αίτημα των Εργοληπτικών.Οργανώσεων το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων