Δημοσιεύθηκαν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου στο ΦΕΚΑ181/16-9-2009  για:

α) ΘΕΜΑΤΑ ΦΠΑ

Με την παραπάνω πράξη νομοθετικού περιεχομένου και μαζί με την ΠΟΛ1133/2-10-2009 του ΥΠΟΙΟ παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του ΦΠΑ των φορολογικών περιόδων που λήγουν μετά την 20-10-2009.

ΠΡΟΣΟΧΗ όμως: σε όποιον κάνει χρήση της ευχέρειας αυτής και υποβάλει ανακριβή ή δεν υποβάλει Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ επιβάλλεται αντί προσθέτου φόρου, πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο της διαφοράς του οφειλόμενου φόρου.

 

β) ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

(Διαδικασία Απόσυρσης Οχημάτων  και ΦΕΚΒ2082/28-09-2009)

 

γ) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ''ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΕ'' κ.α.