Μη συνέχιση της διαδικασίας με βάση την συγκεκριμένη διακήρυξη του Δήμου και επαναδημοπράτηση του έργου σύμφωνα με το Νόμο 3669/08 ζητά απο τον αρμόδιο φορέα με επιστολή της η Ένωση