Στην τελική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘Construction Blueprint’  που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, οι 24 εταίροι του έργου συναντήθηκαν με εμπειρογνώμονες του κλάδου και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για να συζητήσουν τις ανάγκες σε δεξιότητες και τις επερχόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Κατασκευαστικός κλάδος.
Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό νέων και επικαιροποιημένων μοντέλων κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης στους τομείς της Ενεργειακής Απόδοσης, της Κυκλικής Οικονομίας και της Ψηφιοποίησης, δομημένων σε 45 ενότητες που επέτρεψαν την κατάρτιση περισσότερων από 800 ατόμων στην πιλοτική φάση εφαρμογής τους.

Μπορείτε να διαβάσετε το Δελτίο  Τύπου της ΠΕΔΜΕΔΕ εδώ