Εν όψει των τραγικών  ειδικών συνθηκών που επικρατούν  πλέον στη Χώρα και της κήρυξης πολλών  περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η ΠΕΜΔΕΔΕ πιστεύει ότι οι διατάξεις που ψηφίστηκαν στη Βουλή για τις διαδικασίες εκτέλεσης των έργων στις  περιοχές αυτές είναι προς την σωστή κατεύθυνση  στην πρόθεση της Κυβέρνησης να προβεί σε άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών της θεομηνίας.

Όμως η ΠΕΔΜΕΔΕ επισημαίνει ότι:

Α.          Οι διατάξεις αυτές  δεν θα πρέπει  να εφαρμοστούν μόνο στις Εταιρείες 7ης τάξεως, που ήδη,   έχουν πάρα πολύ μεγάλο ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών Δημοσίων Έργων, αλλά θα πρέπει να  υπάρξει διάχυση των έργων και σε Εταιρείες  μικροτέρας   τάξεως με σκοπό την ταχύτερη αποπεράτωση των έργων.

Στην 6η τάξη υπάρχουν πολλές Εταιρείες  που  διαθέτουν έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, επαρκέστατο μηχανολογικό εξοπλισμό και  υγιή οικονομική διάρθρωση τέτοια, που τις καθιστούν απόλυτα ικανές να εκτελέσουν έντεχνα, εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης τα έργα αποκατάστασης των θεομηνιών και να ανταπεξέλθουν στην επείγουσα Εθνική ανάγκη, χωρίς «να αναμένουν τις προκαταβολές» για να ξεκινήσουν την εκτέλεση των έργων.

Άλλωστε η   αντιμετώπιση της προηγούμενης θεομηνίας, μικροτέρου μεγέθους βέβαια, με την  πρόσκληση εταιρειών αποκλειστικά 7ης τάξεως, δεν επέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Β.        Για την ταχύτερη και αρτιότερη εκτέλεση των έργων θα πρέπει η απόδοση των Υπηρεσιών των Υπουργείων που εμπλέκονται με την αποκατάσταση  των υποδομών  της Χώρας να  είναι η μέγιστη δυνατή.

Είναι επιτακτική  η ανάγκη να παραμείνουν στις θέσεις τους  και με την υπάρχουσα διοικητική διάρθρωση  τα έμπειρα στελέχη των Υπουργείων  και να ανασταλεί  πλήρως η εφαρμογή του  Π.Δ. 77/2023,όπως ισχύει, τουλάχιστον μέχρις αποκαταστάσεως των  υποδομών της Χώρας , που  υπέστησαν βιβλική καταστροφή.

Σε αντίθετη περίπτωση η επιμονή σε τέτοιου είδους διαδικασίες αποδυναμώνει τις υπηρεσίες και επιβαρύνει την ήδη δυσμενή κατάσταση  στη μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη των  κατασκευασθησόμενων έργων.

Η Πολιτεία  θα πρέπει να έχει το θάρρος και την ευελιξία να αποσύρει τις τυχόν  άστοχες επιλογές, όταν οι συνθήκες τροποποιούνται δραματικά και στη συγκεκριμένη περίπτωση απαιτείται συστράτευση  όλων των συντελεστών παραγωγής των Δημοσίων Έργων.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ   αναμένοντας τις ενέργειες της Κυβέρνησης  θέτει  την εμπειρία και τις γνώσεις των μελών της στη διάθεση της Πολιτείας.

Από το Δελτίο Τύπου της Ένωσης