Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2022 παρουσίασε αύξηση 8,9%,

αναφέρει,  το από 25.04.2023 Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ