Παρατίθεται το ενημερωτικό  Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ για  την απλοποίηση  των διαδικασιών απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολών στοιχείων επιχειρήσεων