Το Δελτίο Τύπου, με την ανακοίνωση του 1ου διεθνούς Συνεδρίου που διοργανώνει το ΤΜΕΔΕ με τίτλο «Redefining the future horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», το οποίο θα διεξαχθεί στις 13 και 14 Ιουνίου στο Κτίριο του ΤΜΕΔΕ, στην Αθήνα βρίσκεται εδώ