Με πρωτοβουλία της ΠΕΔΜΕΔΕ και της ΠΕΣΕΔΕ και κατόπιν συμφωνίας των λοιπών Εργοληπτικών Οργανώσεων εκδόθηκε  Δελτίο Τύπου με θέμα την στάση πληρωμών του Δημοσίου.

” Είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να υπάρχει τάξη και συνέπεια στις πληρωμές τους”, αναφέρει εκτός των άλλων το Δελτίο Τύπου.