Ημερίδα με θέμα το φαινόμενο της «ετεροδοσοληψίας», διοργανώνουν στην Αθήνα στις 21 Σεπτεμβρίου 2011 οι Εργοληπτικές Οργανώσεις με απόφαση της Συντονιστικής τους Επιτροπής και με βασικό εισηγητή τον ομότιμο καθηγητή του ΕΜΠ Θεοδόσιο Τάσιο. Παράλληλα η Συντονιστική Επιτροπή των Εργοληπτικών Οργανώσεων  Εργοληπτικών Οργανώσεων (Σ.Ε./Ε.Ο.) προβαίνει στην ακόλουθη Διακήρυξη ενάντια στο φαινόμενο της «ετεροδοσοληψίας»:

Ο κατασκευαστικός κόσμος της Ελλάδας, ένας κατ’ εξοχήν παραγωγικός κλάδος της Χώρας, έχει από καιρού επισημάνει στην Πολιτεία τις παθογόνες συνθήκες που ευνόησαν κατά το παρελθόν το πανάθλιο φαινόμενο της ετεροδοσοληψίας στα δημόσια έργα και έχει προτείνει τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που θα συνέβαλαν μεγάλως στη βελτίωση της ολικής ποιότητας και, κυρίως, στην καθιέρωση της γενικής διαφάνειας όλων των διαδικασιών, Μελέτης, Διακήρυξης, Ανάθεσης, Επίβλεψης, Παραλαβής και Συντήρησης αυτών των έργων. Κάμποσα έγιναν, αλλά τα περισσότερα δυστυχώς απομένουν να γίνουν.

Παρά ταύτα, οι Εργοληπτικές Ενώσεις της Χώρας οι οποίες εκπροσωπούνται στο Συντονιστικό Όργανο, την Συντονιστική Επιτροπή των Εργοληπτικών Οργανώσεων (Σ.Ε./Ε.Ο.), θεώρησε ότι ακριβώς η παρούσα συγκυρία της κρίσης είναι η καταλληλότερη στιγμή για να διακηρύξει ότι όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του καθ’ ενός συλλόγου δεσμεύονται να μη συμμετάσχουν ποτέ σε οποιαδήποτε συναλλαγή δωροδοκίας με οποιονδήποτε υπηρεσιακό ή εξωυπηρεσιακό παράγοντα προκειμένου να αποκτήσουν οποιοδήποτε παράνομο πλεονέκτημα. Για την εποπτεία και για τον έλεγχο αυτής της δέσμευσης, η Συντονιστική (Σ.Ε./Ε.Ο.) θεσπίζει σχετικούς αποδοτικούς μηχανισμούς.

Ο κατασκευαστικός κόσμος της Χώρας, στηριζόμενος σ’ αυτήν την πλήρη, ανενδοίαστη και οριστική καταδίκη του στρεβλωτικού αυτού φαινομένου, θα συνεχίσει τις συστηματικές προσπάθειές του προς την Πολιτεία, για την ολοκλήρωση των νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τη βελτίωση της Ποιότητας και τη γενίκευση της Διαφάνειας σ’ όλη τη διάρκεια παραγωγής των δημοσίων έργων.

 

Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις