Δημοσιεύουμε το τεύχος Οκτωβρίου του Δελτίου τρεχουσών προκηρύξεων Δημοσίων Διαγωνισμών Β. Μακεδονίας