Δημοσιεύουμε το τεύχος Δεκεμβρίου 2022 του Δελτίου   τρεχουσών προκηρύξεων Δημοσίων Διαγωνισμών της Β. Μακεδονίας, προς ενημέρωση των μελών μας.