Μετά από αίτημα του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Ιωαννιτών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση παρατάσεων σε όλες τις προθεσμίες που προβλέπονται από το νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Έργων για όσο διάστημα επικρατούν οι έκτακτες συνθήκες της πανδημίας Covid-19.