Ο Υπουργός Οικονομικών, κάνοντας δεκτό το αίτημα της Ένωσης,  τροποποίησε το πλαισίο της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Μετά τις τροποποιήσεις παρατείνεται η περίοδος χάριτος, με την πρώτη δόση να καθίσταται πληρωτέα την 30η Ιουνίου 2022, (περίοδος χάριτος έως την 31η Μαΐου) ενώ παρατείνεται  και η περίοδος κατά την οποία είναι η δυνατή η εφάπαξ καταβολή του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού, ως και την 31η Μαρτίου 2022.

Το αίτημα της Ένωσης βρίσκεται εδώ