για την επιβολή της κράτησης αναλογικά σε κάθε πληρωμή και όχι προκαταβολικά επι του συνολικού ποσού της Σύμβασης και προωθεί ήδη τροπολογία του σχετικού Νόμου.
 
 
Η απάντηση της Αρχής στο αίτημα της Ένωσης