Construction Blueprint (2019-2023) Erasmus+ Program

Στρατηγική ανάδειξης νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα

Στοιχεία του έργου :

Κωδικός έργου: 600885-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-SSA-B.

Διάρκεια: 4 χρόνια, από τον Ιανουάριο 2019 μέχρι τον Ιανουάριο 2022.

Προϋπολογισμός: 4.000.000 €.

Συντονιστής έργου: Fundación Laboral de la Construcción (Spain).

Εταίροι: Confederación Nacional de la Construcción -CNC- (Spain); Réseau Ifapme y Confédération Construction (Belgium); European Construction Industry Federation -FIEC-European Federation of Building and Woodworkers -EFBWW- y European Builders Confederation -EBC-(Europe); Satakunnan Koulutuskuntayhtymä -Sataedu- (Finland); Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics -CCCA-BTP- and Fédération Française du Bâtiment -FFB- (France); Panhellenic Association of Engineers Contractors of Public Works -Pedmede- and Institute of Vocational Training -Akmi- (Greece); Bildungszentren des Baugewerbes e.V. -BZB-Zentralverband des Deutschen Baugewerbes -ZDB- y Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH -BFW-NRW- (Germany); Ente per la Formazione e l’addestramento professionale nell’edilizia -Formedil- y Associazione Nazionale Costruttori Edili -Ance- (Italy); Viesoji istaiga Vilniaus statybininku rengimo centras  -VSRC- and Lithuanian Builders Association -LSA- (Lithuania); Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul -Cenfic- (Portugal); Budowlani (Poland); Šolski center Kranj -SCKR-, and Chamber of Commerce and Industry of Slovenia -CCIS- (Slovenia); and Limerick Institute of Technology -LIT- (Ireland).

Ιστοσελίδα : http://constructionblueprint.eu/

Λίγα λόγια για το έργο :

Το έργο «Construction Blueprint» έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του τομέα Ευρωπαϊκών Τομεακών Προγραμμάτων Erasmus+, σε πρόσκληση του 2018 που αφορά στις Τομεακές δεξιότητες (Sector Skills Alliances). Το έργο στοχεύει στην εφαρμογή μίας νέας στρατηγικής προσέγγισης μέσα από συνεργασίες εντός του κατασκευαστικού κλάδου προκειμένου να γίνει ανάδειξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται από το προσωπικό του συγκεκριμένου τομέα.

Το έργο συγκεντρώνει 24 εταίρους οι οποίοι προέρχονται από 3 Ευρωπαϊκές Οργανώσεις ομπρέλα του κατασκευαστικού τομέα μαζί με 9 Εθνικές Κατασκευαστικές Οργανώσεις βασικούς εκπροσώπους του κλάδου και 12 παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης από 12 χώρες της ΕΕ. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου στρατηγικής προσέγγισης προκειμένου να γίνει αντιστοίχιση μεταξύ των αναγκών των επιχειρήσεων σε επαγγελματικές δεξιότητες και της εκπαίδευσης που παρέχεται από τα κέντρα κατάρτισης.

Μέσα από την υλοποίηση του Blueprint δίνεται η δυνατότητα στους βασικούς συντελεστές της αγοράς (Εκπαίδευση – Επιχειρήσεις – Κυβέρνηση – Πολίτες) να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητές τους ώστε να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα του κατασκευαστικού κλάδου αντιμετωπίζοντας τα προβλήματά του μέσα από μία συνολική στρατηγική.

Σκοπός – Αποτελέσματα :

Το έργο θα οργανωθεί μέσω μίας στρατηγικής για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων του κλάδου. Η στρατηγική αυτή θα συγκεράσει και αποτελέσματα από άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ώστε μέσα από μία ολιστική προσέγγιση θα γίνει προσπάθεια να προσδιοριστούν οι πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί, τεχνολογικοί, νομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που καθορίζουν τις νέες επαγγελματικές δεξιότητες που θα απαιτηθούν καθώς και την προσφορά των αντίστοιχων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Μέσα από την υλοποίηση του Blueprint θα παραχθεί πλήθος δραστηριοτήτων, ορόσημων, και αποτελεσμάτων όπως:

– Συλλογή ορθών πρακτικών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την απεικόνιση και προώθηση άλλων πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν ελλείψεις σε ότι έχει να κάνει με ελλείψεις σε επαγγελματικές δεξιότητες στον κατασκευαστικό κλάδο.

– Ο σχεδιασμός και η λειτουργία του MOOC (Massive Open Online Course) προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των εργαζόμενων στον κατασκευαστικό κλάδο σχετικά με τις νέες προκλήσεις, που αφορούν στην ψηφιοποίηση, στην ενεργειακή αναβάθμιση και στην κυκλική οικονομία.

– Η δημιουργία του εργαλείου Watch Tower για την συγκέντρωση στοιχείων και πολύτιμων πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένες ανάγκες σε  επαγγελματικές δεξιότητες τουλάχιστον σε περιφερειακό / εθνικό επίπεδο.

– Η υλοποίηση μιας μεθοδολογίας ανάπτυξης επαγγελματικών προφίλ και προσόντων.

– Η διεξαγωγή εκστρατείας ενημέρωσης για τον κατασκευαστικό κλάδο με στόχο την προώθηση της ελκυστικότητάς του στις νεαρές ηλικίες και στο γυναικείο φύλο, αλλά και για τον εντοπισμό και την προώθηση λύσεων για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο στην Ευρώπη.

– Η δημιουργία ενός νέου εικονικού εργαλείου (Portal SSA), στο οποίο θα είναι διαθέσιμα όλα τα αποτελέσματα που θα παραχθούν για όλους τους ενδιαφερόμενους, καθώς και μια πλατφόρμα συνεργασίας που θα αφορά τις επαγγελματικές δεξιότητες του κλάδου.