Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες μέσω της F.I.E.C. το πρόγραμμα “CONSTRUCTION 2020 – Trends in the construction labour market and initiatives in the Member States”, όπου εξετάστηκαν και σχετικές δράσεις για την εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατοτεχνικού προσωπικού στον κατασκευαστικό κλάδο.

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχε και η ΠΕΔΜΕΔΕ, μέσω του εκπροσώπου της κ. Αντώνη Πάνα, Γενικού Γραμματέα του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης και μέλους της Αντιπροσωπείας.

Εδώ το ενημερωτικό σημείωμα του κ. Πάνα.