Όπως πληροφορηθήκαμε απο το Κοινοτικό πρόγραμμα “Connect and Construct”  που η ΠΕΔΜΕΔΕ παρακολουθεί, ζητούνται πιλοτικές συμμετοχές για την διερεύνηση της λειτουργικότητας του πλαισίου που επεξεργάζεται.

Δεν απαιτείται η χρήση νέου λογισμικού, ούτε επενδύσεις σε στοιχεία πληροφορικής. Θα λαβει χώρα κατά τους αμέσως επόμενους μήνες, μέχρι το τέλος της χρονιάς(2013). Στόχος του ειναι η επέκταση χρήσης και η βελτίωση της ανταλλαγής ψηφιακών πληροφοριών σε σχέση με την κατασκευή. 

Περισσσότερες Πληρογορίες στους παρακάτω συνδέσμους:

 http://www.connectandconstruct.eu/is_it_for_you.html

 http://www.connectandconstruct.eu/beAnEarlyAdopter_registrationForm.php