Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση, την ψηφιακή υπογραφή και την κρυπτογράφηση έχουν συγκεκριμένη χρονική ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι η ψηφιακή υπογραφή που έχει δημιουργηθεί με πιστοποιητικό του οποίου ο χρόνος ισχύος έχει λήξει, εμφανίζεται ως άκυρη.

Η Ένωση παρέχει χρήσιμες οδηγίες και κατευθύνσεις προς τα μέλη της για τον έλεγχο της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού και τη διαδικασία ανανέωσής του.

Όποιον ενδιαφέρει να έρθει σε επαφή με τον επιλεγμένο από την Ένωση συνεργάτη μπορεί να στείλει ένα μήνυμα στο info@pedmede.gr ώστε να του κοινοποιήσουμε τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.