Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μας παρέχει ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης κ. Ιωάννης Σαρματζής  διαφαίνεται  να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης εναλλακτικά είτε της χειρόγραφης βεβαίωσης ΤΥΠΟΥ Α από το forma.gov.gr  είτε της ηλεκτρονικής από το ΕΡΓΑΝΗ

 

Διαθέσιμα είναι πλέον και τα νέα έντυπα μετακινήσεων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και μέλη οργάνων διοίκησης εταιρειών. Οι βεβαιώσεις έχουν πλέον περίοδο ισχύος έως 30.11.2020, όσο δηλαδή θα διαρκέσει το απαγορευτικό στη χώρα μας, που όπως είναι γνωστό ισχύει από τις 06:00 του Σαββάτου, 7.11.2020.

Αντιλαμβανόμενοι πλήρως την τεράστια σύγχυση που επικρατεί σε όλους γύρω από το ζήτημα αυτό, αλλά δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση μέχρι τώρα . Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες  —μετά και το μείζον θέμα που ανέκυψε—οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, όσον αφορά στις μετακινήσεις των εργαζομένων τους θα έχουν δύο εναλλακτικές επιλογές ως προς τις βεβαιώσεις που θα χορηγούν:

α) χειρόγραφη βεβαίωση τύπου Α΄ (εκτύπωση από το forma.gov.gr), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, με φυσική σφραγίδα αυτού που θα παρέχεται με ευθύνη του υπογράφοντος.
β) βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ