Οι ευρωκώδικες είναι σε διαδικασία αναδιατύπωσης και επέκτασης απο την CEN. Συγκεκριμένα:
Τον Δεκέμβριο 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε εντολή (Μ/515) στην CEN να ενημερώσει,  να συμπληρώσει και να επεκτείνει τους 10 Ευρωκώδικες με σκοπό: •  the  development  of  new  standards  or  new  parts  of  existing  standards  (vertical approach);  
•  the  incorporation  of  new  performance  requirements  and  design  methods (horizontal approach)
•  the introduction of a more user-friendly approach, in several existing standards. (horizontal approach); and
•  A technical report on how to adapt the existing Eurocodes and the new Eurocode for  structural  glass  to  take  into  account  the  relevant  impacts  of  future  climate change. “


Αυτή τη στιγμή  (01 Οκτωβρίου 2013) ετοιμάζεται η πρόταση σχετικής δαπάνης στον προϋπολογισμό της Κοινότητας.
Η σχετική Τεχνική Επιτροπή (TC250) ζήτησε “πρόσβαση” στις εθνικές διατάξεις για την εργασία της εντολής. Επόμενες συναντήσεις έχουν οριστεί για Νοέμβριο 2013 και Μάρτιο 2014.