Δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της ευρωπαϊκής επιτροπής ένα πρώτο μέρος συχνών ερωταπαντήσεων (faq) σχετικά με τον κανονισμό για τα δομικά προϊόντα 305/2011/ΕΕ (Construction Products Regulation – CPR) και τη σήμανση CE. Ο στόχος αυτής της ανάρτησης είναι να διευκρινισθούν θέματα που αντιμετώπισαν κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς σχετικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm