Στις 27 Απρίλιου, μια ακόμα διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Erasmus+ CCP – Law project. Οι εταίροι του CCP-Law Project συζήτησαν την πρόοδο του έργου, τις δράσεις για την επερχόμενη περίοδο καθώς και τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν.

Θυμίζουμε πως στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη, η δοκιμή και προσαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών στον πεδίο της νομοθεσίας για την Κλιματική Αλλαγή. Συγκεκριμένα, η δημιουργία και ενσωμάτωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την Παγκόσμια Πολιτική και το Δίκαιο για την κλιματική αλλαγή, το οποίο θα προσφέρεται σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος.

Μέχρι την επόμενη δια ζώσης συνάντηση των εταίρων στο Pune της Ινδίας, μείνετε συντονισμένοι για περαιτέρω εξελίξεις!