Δημόσια διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τίτλο: «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου”

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ