Απάντηση- διευκρινίσεις επί του από 14.02.2019 ερωτήματος ανώνυμης εταιρείας επί των όρων της διακήρυξης για την “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ” της Πράξης “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ “(ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5002945)

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απορρίφθηκε στο σύνολό της από την ΑΕΠΠ η προδικαστική προσφυγή κατά των όρων της διακήρυξης της ΠΕΔΜΕΔΕ για την “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ” της Πράξης “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ” (Κωδικός ΟΠΣ 5002945)

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση της ΠΕΔΜΕΔΕ για μετάθεση ημερομηνιών διαγωνιστικής διαδικασίας του διαγωνισμού της διακήρυξης του έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (Κωδικός ΟΠΣ 5002945)

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ