Κυκλοφόρησε το Newsletter του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Buildoffsite όπου εταίρος είναι η ΠΕΔΜΕΔΕ.