Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Buildoffsite “Κατασκευές εκτός εργοταξίου : προς την καινοτομία στον Κατασκευαστικό τομέα” του οποίου εταίρος είναι και η ΠΕΔΜΕΔΕ, κυκλοφόρησε το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου και στα ελληνικά.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου εδώ