Η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5913 Β/2023 αναφέρεται στην αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τις μεταβολές των στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών, που καταχωρούνται  στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων αυτών.