για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών ζητά απο τον Πρόεδρο της ΔΕ Μηχανικών και ΕΔΕ, Α' Αντιπρόεδρο του ΕΤΑΑ κ. Ιωάννη Γαμβρίλη με επιστολή της η Ένωση