Στα πλαίσια της διευρυμένης συνεργασίας της ΠΕΔΜΕΔΕ  με την ATTICA BANK  παραθέτουμε ενημερωτικό δελτίο, στο οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά οι τρέχουσες οικονομικές και τραπεζικές εξελίξεις καθώς και προϊόντα της Attica Bank που απευθύνονται στα μέλη της Ένωσης