Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ, για όσους εργολήπτες έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους ζητά με επιστολή της απο την Υπουργό Απασχόλησης η ΠΕΔΜΕΔΕ