Το άρθρο του Προέδρου της Ένωσης, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη,  με τίτλο ” Κατάρτιση Μηχανικών σε νέα τεχνολογικά εργαλεία ”  στην ειδική έκδοση του Construction – Τα μεγάλα έργα αλλάζουν την Ελλάδα – που φιλοξενήθηκε στην Καθημερινή της 24ης Σεπτεμβρίου βρίσκεται εδώ