και ειδικότερα των προσφάτων Ν. 4070/2012, Ν. 4071/2012, Ν. 4072/2012 που αποτέλεσε και το θέμα της κοινής επιστολής των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρο Καλογιάννη