συμπεριέλαβαν σε κοινή επιστολή τους προς τους  Υπουργούς Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Υποδομών Μεταφορών  και Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα, οι Εργοληπτικές Οργανώσεις

·